• تاریخ : سه شنبه - ۴ - مهر - ۱۴۰۲
  • گروگان

    رسانه‌ های اجتماعی غربی مردم ما را گروگان گرفته‌اند
    یادداشت/ سیدعلیرضا آل‌داود؛

    رسانه‌ های اجتماعی غربی مردم ما را گروگان گرفته‌اند

    نبرد شناختی-ترکیبی در عرصه رسانه با تسخیر ۲ حوزه (ذهن - مغز) و (قلب- دل) مردم را گروگان می گیرد و مخاطب منفعل در این فضا به راحتی توسط صاحبان رسانه‌ها و تولیدکنندهای پیام، به هر سمتی که آنها بخواهند هدایت می‌شود.