اقتصاد آمریکا در سراشیبی

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که کسری بودجه آمریکا در شش ماهه اول سال مالی نسبت به سال قبل ۶۵ درصد افزایش یافته است، زیرا کسری بودجه از ۶۶۸ میلیارد دلار به بیش از ۱.۱ تریلیون دلار رسیده است.

روند افول آمریکا که این روزها شدت بیشتری گرفته است، کارشناسان را نسبت به از بین رفتن جایگاه هژمونی برتر آمریکا بیشتر امیدوار کرده است و در دیدگاه بیساری از سیاست مداران این جایگاه برای آمریکا بطور کامل از بین رفته است و جهان در شرایط نظم جدیدی مدیریت می شود. یکی از مهمترین گزاره های افول آمریکا مساله اقتصادی این کشور است. تعطیلی برخی بانکها به دلیل ورشکستگی و افول جایگاه دلار باعث شده است که جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان بشدت تنزل پیدا کند.

در همین راستا  وزارت خزانه داری آمریکا داده‌های اقتصادی نگران کننده‌ای را فاش کرد و اعلام کرد که کسری بودجه آمریکا در شش ماه اول سال مالی جاری ۶۵ درصد یا ۴۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که کسری بودجه آمریکا در شش ماهه اول سال مالی نسبت به سال قبل ۶۵ درصد افزایش یافته است، زیرا کسری بودجه از ۶۶۸ میلیارد دلار به بیش از ۱.۱ تریلیون دلار رسیده است.
این وزارتخانه همچنین فاش کرد که درآمد‌ها در دوره سال گذشته ۳ درصد کاهش یافته است در حالی که هزینه‌های مالی ۱۳ درصد افزایش یافته است.
مبالغ اخذ شده در مالیات بر درآمد افراد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده و هزینه تامین اجتماعی افزایش یافته است.
وزارت خزانه داری گفت که هزینه‌های دفاع ملی به همراه هزینه‌های مدیکر و مدیکید افزایش یافته است.
مقامات خزانه داری ایالات متحده به خبرنگاران گفتند که از دیگر هزینه‌های امسال، ۲۹ میلیارد دلار تحت برنامه صندوق بیمه سپرده شرکت بیمه سپرده فدرال است که با بانک سیلیکون ولی و بانک سیگنیچر مرتبط است.

منبع: سایت بصیرت