درس هایی از نهج البلاغه

صبر و ظفر

انسان برای به دست آوردن پیروزی، باید صبر و شکیبایی داشته باشد. زیرا کسی که در برابر مشکلات زندگی، صبور و بردبار باشد، میتواند با حوصله و شکیبائی، سرفرصت فکر کند و راه های مختلف را بررسی و آزمایش کند، و سرانجام، از میان آنها، راهی را که به پیروزی میرسد برگزیند.

صبر و ظفر

 

َ یَعْدَم‎ُ الصَّبوُرُ الظَّفَرَ وِ اِن‎ْ طَال‎َ بِه‎ِالزَّماَن‎ُ

شخص بردبار و شکیبا، پیروزی را، سرانجام از دست نخواهد داد، هر چند روزگاری دراز بر او بگذرد.

انسان برای به دست آوردن پیروزی‎، باید صبر و شکیبایی داشته باشد. زیرا کسی که در برابر مشکلات زندگی‎، صبور و بردبار باشد، می‎تواند با حوصله و شکیبائی‎، سر فرصت فکر کند و راه های مختلف را بررسی و آزمایش کند، و سرانجام‎، از میان آنها، راهی را که به پیروزی می‎رسد برگزیند، ولی افراد شتاب‎زده‎، که برای انجام هر کاری‎، عجله می‎کنند و حاضر نیستند صبر و آرامش بکار برند، در برابر مشکلات دست و پای خود را گم می‎کنند و هیچگاه نمی‎توانند یک راه حل منطقی و درست پیدا کنند.

یک ضرب المثل فارسی می‎گوید: «صبر تلخ است ولیکن میوه شیرین‎ دارد»

و ضرب المثل دیگری هم می‎گوید: «گر صبر کنی‎، زغوره حلوا سازی‎»

این دو ضرب المثل‎، که تقریباً معنی یکسانی دارند، به خوبی ارزش و کارسازی صبر و بردباری را نشان می‎دهند. وقتی درخت «مو» شروع به‎ میوه ‎دادن می‎کند، میوه هایش به صورت دانه های ریزی به نام «غوره‎» است که مزه ای بسیار ترش دارد و قابل خوردن نیست اگر کسی چند ماه‎ صبر کند این غوره های ترش‎، به انگور های شیرین و آبدار مبدل می‎شوند، که می‎توان با آن‎، شیرین ترین حلواها را ساخت‎.

اما کسی که صبر نداشته باشد، و برای استفاده از میوه درخت مو عجله‎ کند، از عجله خود فایده ای نخواهد برد، چون هر کدام از غوره ها که به دهان‎ بگذارد، کمترین اثری از شیرینی در آن نخواهد دید.

پس صبر و شکیبایی‎، اگر چه ممکن است تلخ و دشوار باشد، و اگر چه‎ ممکن است سالیان دراز طول بکشد ولی سرانجام به پیروزی منتهی‎ می‎شود. همچنان که در قرآن کریم نیز صبر به عنوان یکی از عبادات ذکر شده است‎!

مطالعه بیشتر

منابع:

۱ـ نهج ‎البلاغه‎، کلمات کوتاه‎، شماره ۱۴۵

۲ـ پندهای کوتاه از نهج البلاغه‎، صفحه ۸۲