تحلیل فیلم جنجالی برادران لیلا

تحلیل فیلم جنجالی برادران لیلا توسط امین بسطامی مدرس علوم رسانه

لطفاً سینما را جدی بگیرید
فیلم ها اثرات تربیتی دارند …