تحلیل رسانه

تحلیل فیلم با دید مدیریتی

مدیران ایران، یک کار جالب دیگر کرده، فیلمها را انتخاب میکند و با عده ای مدیر یا علاقمند به مسائل مدیریتی، آن فیلمها را از دید مدیریتی تحلیل میکنند. اسمش هم جالب است. گذاشته اند “چهلنما“، یعنی سینما که سینماست، 10 نما هم از دید مدیریتی به آن اضافه میشود. اما راستی این کار چه سودی دارد؟ فقط دیدن یک فیلم؟ به نظر منافع بیشتری دارد…

تحلیل فیلم با دید مدیریتی

 

۱- برقراری ارتباط:

میدانید که ارتباطات در دنیای امروز حرف اول را میزند. به این روش عده ای که علایق و سلایق مشترک و نیازهای مشترکی دارند، دور هم جمع میشوند و چه پتانسیل بزرگی برای هم افزائی ایجاد میشود. شاید با آشنا شدن با دیدگاههای افراد دیگری که در جمع هستند، شما بتوانید یک شریک تجاری خوب، یا یک مشتری خوب، یا یک تامین کننده که مدتها دنبالش بوده اید را بیابید. به قول خارجی ها:

Never say no to networking

۲- آشنائی با مسائلی که فکرش را هم نکرده ایم:

در فیلم اتفاقاتی می افتد که در زندگی معمولی کمتر رخ میدهد، یا حداقل این حجم و توالی اتفاقات ممکن است رخ ندهد. دیدن فیلم، همراه با یک گروه همفکر و هم علاقه، کمک میکند که از عقل جمعی برای مقابله با این اتفاقات که مثالهایی از آن برای من و شما هم ممکن است رخ دهد، کمک میکند.

۳- کوچینگ مجانی:

وقتی واقعه را در فیلمی میبینی و عکس العمل فرد را هم در فیلم میبینی و نتایجش را هم که میبینی، آن وقت میتوانی نسبت به روندها و اعمال مدیران فیلم (که مثلاً میتواند یک مادر بزرگ باشد یا یک پدر یا یک بچه) قضاوت کنی و خودت را با آنها مقایسه کنی. این همان چیزی است که کم و بیش در کوچینگ اتفاق می افتد. خیلی مفید است. به نظرم درست مثل این است که تیمهای ورزشی فیلم بازیهای تیمهای رقیب را میبینند و تحلیل میکنند.

درخواهی یافت که کجا باید چه کاری میکرد یا نمیکرد، مگر آنچه کوچها میگویند، جز این است؟

۴- ارتقای قوه تشخیص:

خیلی وقتها ما با دیدن موارد روزمره، نمیتوانیم کار درست را انتخاب کنیم یا تشخیص دهیم. دیدن این فیلمها به ما کمک میکند که قوه تشخیصمان را هم بالا ببریم.

به نظرم این کار کمک میکند که چشمها را بشوئیم و دیگرگون ببینیم.

۵-آشنائی با فرهنگها:‌

اقدامات مدیریتی در ظرفی از زمان و فرهنگ و مکان، درست یا غلط خواهند بود. این تفاوتهای فرهنگی را خیلی خوب میتوان در فیلمهایی که به فرهنگهای دیگر مربوط هستند، دید و آموخت.

یادمان باشد که قرار نیست تمام کارهای فیلم درست باشد، از این فیلم دیدن، ممکن است کارهایی را هم که نباید کرد،‌ بیاموزیم.